Wie zijn wij?

Zorgadviseurs.nl is een associatie van ervaren adviseurs, met een bundeling van kennis en ervaring uit verschillende disciplines en op diverse terreinen in de zorg.

Ons gemeenschappelijke doel is het ondersteunen en adviseren van de 1e- en 2e-lijns gezondheidszorg, VV&T, GGZ, jeugdhulpverlening en andere partijen in de zorg in strategie, visie, management en bedrijfsvoering. Met onze werkzaamheden willen we bijdragen aan kwaliteitsverbetering, efficiency en optimalisering van bedrijfsvoering,  de inzet van teams en medewerkers.

Zorgadviseurs.nl deelt haar ervaring en wijsheid op pragmatische en persoonlijke wijze. Daarbij hebben wij oog voor de brede samenhang en complexiteit  van vraagstukken. Wij zijn in staat teams uit impasses te halen, inspiratie terug te brengen, samenwerking en communicatie te verbeteren. Door de combinatie van creativiteit, ideeënrijkdom, ervaring en deskundigheid maken wij voor organisaties en opdrachtgevers vaak het verschil.

Zorgadviseurs.nl heeft alle deskundigheden in één hand en kan naast advies ook helpen met implementatie en tijdelijke bestuurskracht.

Wij zijn gericht op het verhogen van het probleemoplossend vermogen van organisaties en anticiperen daarbij ook op maatschappelijke ontwikkelingen en trends voor de toekomst.


Trends & ontwikkelingen

  • Ziekenhuizen op zoek naar gezonde financiering van de zorg. >lees meer
  • Medisch specialisten worden mede-eigenaar van ziekenhuizen. >lees meer
  • Vakgroepen medisch specialisten zijn BV's geworden, maar moeten nog wel bedrijfsmatig leren denken en werken. Met onze brede ervaring in vakgroepbegeleiding helpen we u hier graag mee. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Jacques Rodenstein.
  • Sociale wijkteams: oude wijn in nieuwe zakken. In de jaren 90 hebben wij het wijkgerichte werken met wijkbureaus helpen ontwikkelen. Het succes van toen wordt met de sociale wijkteams in een nieuw jasje gestoken. Wij helpen gemeenten graag met hun visieontwikkeling  en inrichtingsvragen. Meer weten? Bel Jacques Rodenstein.
  • Verpleging,  verzorging en thuiszorg vragen om visie op goede en betaalbare zorg. >lees meer
  • Jeugdhulpverlening: Kwaliteit en toegankelijkheid in gedrang door stelselherziening. >lees meer
  • Cliënt centraal is essentieel voor ontwikkeling van het zorgbedrijf. Maarten Imkamp en Jacques Rodenstein zijn graag uw gesprekspartner voor ontwikkeling van PR, marketing en informatievoorziening.
  • Verbreding taken huisartsenpraktijken en gezondheidscentra vragen om focus en keuzes. Rik Meliesie kan u helpen keuzes te maken en dilemma's te slechten.