Nieuws & publicaties

In deze rubriek vindt u nieuws, nieuwsbrieven, publicaties en informatie over dienstverlening en advisering die wijj momenteel vaak verlenen.
* Bezoek het Seminar "Profijt uit conflict" op 15 maart 2018 van 16.30 tot 20.00 uur in Zwolle!
* Gun uzelf of een ander Individuele Maatwerkcoaching voor zicht op- en verbeteren van- het functioneren als persoon en als professional!