Seminar Profijt uit conflict

Op 30 november organiseren Maarten Imkamp en Jacques Rodenstein op ons kantoor in Zwolle van 16.30 tot 20.00 uur het seminar "Profijt uit conflict". Centrale vraag in het seminar is: “Hoe vergroot u het conflictoplossend vermogen binnen RvB, managementteam, afdeling of maatschap?” Overal waar mensen intensief samenwerken, botsen ideeën, belangen en overtuigingen van tijd tot tijd met elkaar. Dat is onvermijdelijk. De kunst is om daar op een goede manier mee om te gaan. In het seminar proberen we te laten zien hoe je voorkomt dat sluimerende spanningen omslaan in een conflict of escalatie. Geïnspireerd door voorbeelden uit de evolutionaire gedragscode biologie en cognitieve neuro psychologie geven Maarten en ik inzicht in de grondbeginselen van samenwerking, spanning/conflict en verzoening binnen groepen. Vanuit dit perspectief zijn er verrassende aanbevelingen om met conflicten om te gaan, maar ook om op preventieve wijze conflicthantering in te bouwen binnen het reguliere kwaliteitssysteem. Onze visie biedt ook aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van de veiligheidscultuur en aanspreekcultuur binnen zorginstellingen. Het seminar start met een warm buffet en gelegenheid om met de overige deelnemers uit de zorgsector kennis te maken. Deelnamekosten zijn € 95,-- inclusief btw. Lees voor info en opgave de brochure. "Profijt uit conflict."