Rik Meliesie, partner

Crisis? What crisis?

Vernieuwing en samenwerking in de zorg vraagt om nieuwe afspraken en processen tussen zorgverleners en met patiënten en zorgverzekeraars, en vooral om heldere verdienmodellen en nieuwe eigendomsstructuren. Rik Meliesie (1958) onderscheidt zich door zijn heldere strategische adviezen en gedegen financiële analyses van vraagstukken en scenario’s. Hij weet snel het overzicht te verkrijgen in nieuwe situaties, beslissingen te nemen en richting te geven.

Zorgadviseurs

Met zijn goed ontwikkelde sensitiviteit, overtuigingskracht en oplossingsgerichte instelling, gidst hij schijnbaar moeiteloos bestuurders en medewerkers naar het gewenste doel. Daarbij schuwt hij niet om buiten de gebaande paden en kaders te denken en handelen.

Rik heeft in de afgelopen 25 jaar ruime ervaring opgedaan als bestuurssecretaris, adviseur en (interim)manager in de non-profit (zorg) en semi-overheid (energie). Zijn interesses liggen bij het opzetten van nieuwe diensten en producten, het aanjagen van veranderingstrajecten en borgen van reorganisaties.


Contact:

tel. 06-5025 7960