Strategie en (regionale) samenwerking

Heeft u een heldere, verbindende en herkenbare koers voor uw klanten, medewerkers en stakeholders?
Ontwikkelingen binnen de zorg volgen elkaar in rap tempo op. De samenleving stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit en service van de geleverde zorg en aan de slagvaardigheid van uw organisatie. De betrokkenheid en deskundigheid van uw medewerkers en de betrokkenheid van uw klanten/stakeholders zijn bepalend voor uw succes. Gelijktijdig moet u slim inspelen op de actuele ontwikkelingen in de zorg om kwaliteit en continuïteit te blijven waarborgen.
Zorgadviseurs.nl biedt u strategische bestuursadvisering en strategische heroriëntatie.