Clinical Leadership voor Medisch Managers en Vakgroepvoorzitters

Clinical leadership voor Medisch Managers en Vakgroepvoorzitters

Binnen de ziekenhuiszorg worden medisch specialismen veelal aangestuurd door een medisch specialist en een ziekenhuismanager. Zij vormen het duale management van een medisch specialisme (medisch specialisten, polikliniek, ziekenhuisafdeling), dat binnen het ziekenhuis vaak functioneert als resultaat verantwoordelijke eenheid. Binnen dit duale leiderschap is de ziekenhuismanager merendeel verantwoordelijk voor personeel en het functioneren van de polikliniek en en ziekenhuisafdeling. De medisch manager is primair verantwoordelijk voor het medisch beleid, aansturing medisch handelen, protocollering en borging van de kwaliteit van het medisch handelen en medische zorg.  De medisch manager is als "leider" bezig met clinical leadership. Samen met de ziekenhuismanagers, stafbestuur en Raad van Bestuur worden medische ontwikkelingen en verwachtingen van de patiënt, de samenleving, het ziekenhuis en de zorgverzekeraars omgezet in medisch beleid en zich permanent doorontwikkelend medisch handelen en medische zorg. Aansturen van innovatie, medisch beleid en kwaliteit zijn daarbij essentieel. Clinical leadership vraagt om visie, goede communicatie, netwerker zijn, kunnen samenwerken, gevoel voor realistische doelen, onderhandelings- en bestuurdersvaardigheden. Maar vraagt ook om praktisch handelen en gevoel voor innovatie en kwaliteitsontwikkeling. 

In dit krachtenveld is de vakgroepvoorzitter van een vakgroep medische specialisten een deels vergelijkbare functie. Veel vragen van de medisch manager zijn ook de vragen van de vakgroepvoorzitter. De medisch manager en de ziekenhuismanager bespreken met de vakgroepvoorzitter in te zetten medisch beleid, kwaliteit en organisatie van het medisch handelen en de medische zorg. Accentverschillen komen voort uit verschillen in belangen. Kijken de medisch manager en de ziekenhuismanager maar naar het algemene belang, de vakgroepvoorzitter behartigt primair de belangen en de visie van de medisch specialisten.

Clinical Leadership is een subtiel vak, waar we medisch managers en vakgroepvoorzitters graag in coachen en helpen hun competenties en vaardigheden aan te scherpen. We doen dat o.a. persoonlijke coaching en videotraining. desgewenst brengen we via een ontwikkelingsgericht assessment eerst uw vaardigheden en beginsituatie in beeld.

Geïnteresseerd? Bel Jacques Rodenstein voor een vrijblijvend oriënterend gesprek (0653251749).