Diagnostische centra en medische laboratoriumdiagnostiek

De zorgverzekeraars geven in de breedte aan dat men toe wil naar ontwikkeling van diagnostische centra voor 

  • medische laboratoriumdiagnostiek (klinische chemie, medische microbiologie, immunologie, pathologie)
  • basis radiologie en echografie
  • functieonderzoek,
die gebruikt kunnen worden voor aanvragers uit de 1e en 2e-lijns gezondheidszorg.

Het gebruik maken van diagnostische centra met een gezamenlijke frontoffice hoeft niet te betekenen dat onderscheiden medische specialismen hun professionele autonomie verliezen, maar geeft wel een aantal mogelijkheden tot het delen van personeel en apparatuur en bovenal het cliëntvriendelijker, efficiënter en kosteneffectiever kunnen werken.

Zorgadviseurs.nl heeft brede ervaring en expertise in het begeleiden van schaalvergroting en fusies binnen de medische laboratoriumdiagnostiek en het opzetten van interdisciplinaire samenwerking.

In een oriënterend gesprek vertellen we u graag meer over onze ervaring en werkwijze.

Jacques Rodenstein en Ruud Tromp