Marieke Sanders, associé


Marieke Sanders, (registerpsycholoog NIP / Arbeid en Organisatie), is gespecialiseerd in de individuele ontwikkeling van medewerkers.  Doel is daarin steeds het optimaal gebruik maken van eenieders kwaliteiten, passend bij de eisen die de omgeving stelt én waar de persoon plezier en bevlogenheid uit haalt.  Het accent in haar activiteiten ligt op diverse vormen van assessment/talentonderzoek, coaching en loopbaanbegeleiding.

 Marieke begon haar loopbaan, na het behalen van haar conservatoriumdiploma, als pianodocente. Gedurende de uitoefening van dit vak startte zij een studie Psychologie, waarin zij in 1993 cum laude afstudeerde als Arbeid & Organisatiepsycholoog.


Aanvankelijk werkte zij op het gebied van welzijn in het kader van Arbowetgeving. In deze rol gaf zij advies met betrekking tot het stimuleren van een optimale arbeidsbeleving  in teams en organisaties. Daarnaast gaf zij diverse trainingen op het gebied van stresshantering, time management, ontwikkelen van arbobeleid en verzuimgesprekken. In deze periode behaalde zij eveneens de titel Master of Workdesign and Organization.

Vanuit deze variatie verschoof haar aandacht zich gaandeweg steeds meer naar het individu. Haar huidige, bovengenoemde werkzaamheden passen in deze lijn.

In haar coaching heeft zij zich de laatste jaren gespecialiseerd op het terrein van persoonlijke onzekerheid, perfectionisme en gepieker in het werk en de gevolgen daarvan zoals onderpresteren en het verlies van plezier en energie.  Dit vanuit het gedachtegoed van ACT  (Acceptance and Commitment Therapy)  waarbij het basisidee is dat je, mét al je angsten en onzekerheden kunt kiezen voor wat je wilt en in actie kunt komen.

Gedurende haar loopbaan werkte zij voor een gevarieerd scala aan organisaties, zoals industriële bedrijven, commerciële dienstverlening, diverse zorginstellingen, onderwijs, gemeentelijke en provinciale overheid.

 

Contact:

tel. 06-2207 8757