Strategische Bestuursadvisering

Als bestuurder en eindverantwoordelijke wordt u nogal eens geconfronteerd met vraagstukken die u graag eens met een vertrouwd persoon, maar dan buiten de organisatie, zou willen bespreken. Van uw gesprekspartner vraagt dat integriteit, betrokkenheid, openheid en kundigheid, maar ook deskundigheid en ervaring.

Bestuursadvisering is in de praktijk een mengeling van coaching, reflectie, advisering op deelgebieden en strategische advisering van bestuurders.
Daarbij kunnen allerlei vragen aan de orde komen, bijvoorbeeld over de markt, uw resultaten, de bedrijfsvoering, uw mensen of financiën. U treft in ons een geïnteresseerde, constructief-kritische gesprekspartner met kennis van uw branche en organisatie, die u steunt, prikkelt en inspireert. Als bestuurder wordt u vaak geconfronteerd met hoofdbrekende afwegingen en complexe vraagstellingen die een besluitvormingsdilemma oproepen. Enerzijds kun je zeggen dat een manager of bestuurder er voor wordt betaald en ingehuurd om deze dilemma's zelf af te wegen en op te lossen. Anderzijds weet u ook dat de belangen en consequenties van keuzes soms groot zijn. Voor het vragen van een second opinion of het helpen oplossen van dilemma's zijn onze strategisch en bedrijfskundig adviseurs voor u ter beschikking. De praktijk leert dat ondersteuning soms kort per telefoon plaatsvindt, maar veelal bij ons op kantoor in alle rust wordt uitgevoerd.

Uw partners bij Zorgadviseurs.nl zijn:

Jacques Rodenstein

Maarten Imkamp

Rik Meliesie