Mediation en conflictregulatie

CONFLICTREGULATIE

OPENT NIEUWE DEUREN

Een open deur:

ieder bedrijf wil rendement.
ieder bedrijf heeft spanning en conflict.

Helaas leiden spanning en conflict maar al te vaak tot  schade. Deuren worden gesloten.

Keert uw bedrijf zich bij spanning en conflict naar binnen en weg van de klant? Is er sprake van ontkenning of  “pappen en nathouden”?  Zoekt u louter naar compromissen of bemiddeling?  Het kan ook anders. 

Succesvolle bedrijven en teams onderscheiden zich door het benutten van spanning en conflict om zich aan te passen aan de vele veranderingen om zich heen. Een zekere mate van spanning en conflict kan een motor zijn voor nodige aanpassing en verandering.

Dit vraagt wel om een adequate conflictregulatie als normaal onderdeel van uw bedrijfsvoering. Bij het ontbreken daarvan ligt het risico op de loer dat interne spanningen en conflicten het aanpassingsvermogen van uw bedrijf of team aantasten. Schade voor de klant, imagoschade en rendementsverlies kunnen het gevolg zijn.

"Conflict hebben mag, als je er maar van leert en tot verzoening komt. Daarmee geef je aan in elkaar te willen investeren ter behoud en ontwikkeling van het team of de organisatie. Om dit te bereiken heb je een vorm van conflictregulatie nodig anders versplintert de groep. Excellente teams kunnen dit.”

Zorgadviseurs.nl ondersteund kan u hierbij ondersteunen met:

  1. Voor bestuurders “benen op tafel sessie”: basisbeginselen voor een natuurlijke  conflict- en spanningsregulatie in uw bedrijf.
  2. Voor teams en leidinggevenden een serie interactieve workshops: bouwen aan een natuurlijk spannings- en conflict regulatiesysteem.
  3. Onmiddellijke interventie ter regulering van bestaande conflicten om escalatie te voorkomen.
Uw partners binnen zorgadviseurs.nl zijn:

Maarten Imkamp

Jacques Rodenstein