Leiderschap coaching

 Leiderschap coaching

De zorg vraagt om nieuwe leiders. Leiders die ondernemerschap en zorgzaamheid op innovatieve wijze weten te combineren. Charismatisch leiderschap wordt niet meer ontleend aan dogma, controle en macht. Charisma krijgt invulling op basis van persoonlijke kracht; visie; mensen leiden door motivering en beweging.

Onze oplossing is uw leidende hand naadloos te steunen zodat uw leiderschap eenduidig, natuurlijk en krachtig kan blijven, ook in een turbulente omgeving. Juist in een dynamisch veld zal dit natuurlijke leiderschap het vertrouwen krijgen van de professionals en cliënten omdat u verbindingen blijft leggen en weet te sturen op een nieuw perspectief.  Wij kunnen u daarbij naadloos steunen door onze mogelijkheid tot maatwerk.

Elementen die aan bod komen zijn:

 • Wat is en wat betekent leiderschap voor jezelf, wat is de eigen persoonlijke stijl;
 • Welke krachtsbronnen/talenten zijn aanwezig om succes te boeken en welke bronnen zijn verder te ontwikkelen;
 • Concrete praktijk vraagstukken.

Leiderschap: bewegen en verbinden

Bewegen

 • Zelf: continue jezelf blijven ontwikkelen als leider
 • Anderen: mensen motiveren zich te ontwikkelen en in te zetten voor de resultaten van de organisatie
 • Organisatie: richting (visie) geven aan organisatie en de organisatie daarvoor inrichten
 • Samenleving: naar buiten treden en een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken
Maarten Imkamp

Jacques Rodenstein


Verbinden

 • Zelf: verbinding zoeken met jezelf, je sterke en zwakke punten kennen en benutten
 • Anderen: verbinden met organisatiedoelen en met elkaar als team
 • Organisatie: verbinding leggen tussen inhoud en strategie
 • Samenleving: transparant en toetsbaar zijn; informatie delen