Doorontwikkeling gezondheidscentra

De kiem voor de doorontwikkeling van Gezondheidscentra is de groei naar populatie gerichte welzijn, preventie en zorg. Samenwerking met gemeenten, buurtbewoners, specialisten, enz. is essentieel om de toenemende zorgvraag in banen te leiden en waar mogelijk in te dammen. Dit vergt inspiratie-, innovatie- en organisatiekracht van de centra. Krachten waar buiten de zorg volop voorbeelden voor handen zijn en die breed worden toegepast in de commerciële dienstensector.

Wij laten u graag kennis nemen van deze krachten en onze ideeën over toepassingen in uw gezondheidscentrum.

Zorgadvisuers.nl biedt hiertoe;

  • strategische heroriëntatie op de koers
  • interim management en projectmanagement ter realisatie van de strategische doelen

Uw partners bij Zorgadviseurs.nl zijn:

Rik Melisie en Jacques Rodenstein