motivatie als wezenlijk onderdeel in het assessment

In onze assessments maken wij nadrukkelijk een verdiepingsslag en besteden wij ruimschoots aandacht aan drijfveren en motivatie van medewerkers. Wij zien dit, naast het in kaart brengen van kwaliteiten en vaardigheden, als een wezenlijk onderdeel in het assessment. Zeker in vraagstukken waarin het expliciet gaat om kwesties rondom vitaliteit, bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook past dit in een trend waarin deelnemers aan een assessment in steeds mindere mate ''lijdend voorwerp'' zijn, maar een meer actieve en zelfsturende rol innemen.

Recent onderzoek toont aan dat intrinsieke motivatie van mensen een cruciaal effect heeft op plezier, energie, doorzettingsvermogen en prestaties in het werk. Het gaat dus niet alleen om de kwaliteiten en de vaardigheden die iemand in huis heeft, maar ook om wat een persoon nodig heeft om deze tot bloei te laten komen. 

Intrinsieke motivatie als bron voor energie en vitaliteit komt voort uit de Zelfdeterminatie Theorie van Deci en Ryan, ofwel het ZDT model. Wanneer aan 3 psychologische basisbehoeften wordt voldaan zorgt dit ervoor dat mensen zich energiek, veerkrachtig en gemotiveerd voelen. Deze behoeften zijn:

  • Autonomie: de vrijheid om keuzes te maken die passen bij wie je bent
  • Competentie: je kundig en bekwaam voelen
  • Verbondenheid: je verbonden voelen met anderen

 

 

Zelfdeterminatietheorie

 

 

In de praktische uitvoering van onze assessments betekent dit dat met name het diepte-interview een ruime plaats krijgt toebedeeld, waarbij mede als tool van vragenlijsten gebruik wordt gemaakt. Daarbij wordt een concrete vertaalslag gemaakt naar wat dit voor de deelnemer in de praktijk betekent, mede in samenhang met de vraagstelling.

Daarbij kan aan een veelheid van middelen en handvatten gedacht worden: van veranderingen in werkomgeving, functie- of taakinhoud, investering in opleiding en ontwikkeling tot ''kleinere ingrepen'' als regelmatige feedback van de leidinggevende, wederzijdse ondersteuning in een team, verdieping in een specialisme, vrijheden in de wijze van taakuitvoering, flexibele werktijden, etc.