Teamvorming en teambegeleiding

De aanleiding voor teamvorming is zeer verschillend. De ene keer wil een nieuw team elkaar verkennen en samenwerking, communicatie en verwachtingen op elkaar afstemmen. De andere keer is een team vastgelopen in communicatie en/of samenwerking. Last but not least komen we vaak een combinatie tegen van inhoudelijke, samenwerkings- en communicatieproblemen. De aard van de problematiek en de vraagstelling stellen we vaak vast aan de hand van gevoerde interviews en/of een organisatiescan. We maken vervolgens een teamvormingsprogramma, dat na gezamenlijke vaststelling wordt uitgevoerd.

Onze trajecten kennen vaak een verfrissende en tegelijk heel gewone, maar indringende aanpak die mensen tot in de kern raakt, maar hen ook bevrijdt van de drempels die hun ontwikkeling en samenwerking in de weg staan.

Uw partners binnen zorgadviseurs.nl  zijn:

Jacques Rodenstein

Ruud Tromp

Maarten Imkamp