Coaching

Coaching is een praktisch en effectief instrument om  het professionele functioneren te versterken, en is toepasbaar op alle niveaus.  Omgaan met persoonlijke valkuilen en het vergroten van de eigen invloed op de omgeving zijn veelal centrale thema's, in welke vorm dan ook.  Bij coaching gaat het om het stimuleren van zelfreflectie en zelfinzicht en het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid om de gewenste doelen te bereiken.    

Coaching kan plaatsvinden in diverse vormen en varianten. In de eerste plaats is het van belang dat een veilige plek wordt geboden, waarin de gecoachte zich vrij voelt zichzelf te uiten en andersom ook  eerlijke en constructieve feedback krijgt op zijn of haar functioneren en leerpunten. 

De opdrachtgever spreekt samen met de gecoachte te behalen persoonlijke leer- en veranderingsdoelen af. Wij hanteren die doelen als het kader en leidraad voor het coachingstraject,  

Waar nodig en gewenst starten we in overleg met de gecoachte vooraf met het uitvoeren van een assessment om de leer-, ontwikkel- en verbeterdoelen beter in beeld te krijgen.

Het succes van coaching hangt voor een belangrijk deel af van de juiste match tussen coach en gecoachte.  Mensen verschillen en ook onze coaches brengen ieder hun eigen stijl en specialisme in. Een eerste kennismakingsgesprek staat dan ook altijd voorop, waarbij wij eventueel  onderling kunnen doorverwijzen. Lees ook de brochure: "Coaching medisch specialisten, zorgmanagers en bestuurders op Landgoed Holthagen te Zwolle."

Uw partners binnen zorgadviseurs.nl zijn:

Jacques Rodenstein

Maarten Imkamp