Soorten assessment

Wij onderscheiden drie hoofdtypen van assessment:

Selectie assessment: 

Beoordeling van de kans op succesvol functioneren van een kandidaat in een specifieke functie. Hieraan gekoppelde aandachtspunten en adviezen bieden tevens een ingang voor gerichte coaching/ondersteuning aan de nieuwe functionaris.

Ontwikkelingsgericht/potentieel onderzoek

Doel is om handvatten te bieden waarmee een medewerker zijn functioneren kan versterken. Binnen zijn huidige functie, maar bijvoorbeeld in het kader van groei naar een nieuwe functie. Een dergelijk onderzoek leent zich goed als start van een ontwikkelingstraject, maar bijvoorbeeld ook in situaties van organisatieverandering, waarin nieuwe eisen aan medewerkers worden gesteld.

Loopbaan/carrière gericht onderzoek:  

In situaties waarin het gaat om nieuwe loopbaankeuzes . Een dergelijk onderzoek helpt de medewerker meer inzicht te krijgen in de eigen loopbaanwensen en in het realiseren daarvan. Een loopbaangericht onderzoek past eveneens in re-integratie of outplacementtrajecten.

Naast het type vraagstelling kan de gewenste zwaarte en/of reikwijdte variëren. In sommige situaties kan soms een relatief korte ''scan'' volstaan, andere situaties vragen om meer breedte en diepgang. In de uitwerking van deze varianten is een assessment bij ons altijd maatwerk.