Koersbepaling of strategische (her-) oriëntatie in 1 dag

Strategische (her-) oriëntatie of koersbepaling richt zich op het zoeken naar creatieve, innovatieve en toekomstbestendige zorg, diensten en producten, die meerwaarde en concurrentievoordeel bieden. Strategische advisering houdt voor ons in dat we een niveau dieper gaan dan het gewone. Daarbij zullen wij gebruik maken van door onszelf ontwikkelde modellen die u helpen uw blikveld te verruimen en mogelijkheden te ontdekken die eerder buiten het gezichtsveld bleven.

Naast creativiteit en innovatief denken maken wij in onze analysemodellen o.a. gebruik van:

 • een heroriëntatie op de bestaande producten en diensten (portfolioanalyse
 • marktanalyse
 • oriëntatie op mogelijkheden tot productinnovatie, productverbreding en technische innovatie
 • haalbaarheidsonderzoek in de vorm van een diepgaande analyse van beschikbaarheid van belangrijke bronnen als: 
  o de juiste mensen
  o de juiste competenties en kennis
  o de juiste productiemiddelen
  o financiële middelen
 • definitieve koersbepaling en schrijven strategisch plan
 • het maken van een implementatieplan en implementatiebegeleiding.

Door gedegen voorbereiding van de deelnemers en een werkwijze waarbij we uw kennis en onze ervaring koppelen, zijn we in staat om de hoofdlijnen voor strategisch beleid in 1 dag met directies, vakgroepen of managementteams helder te krijgen. Het moet niet bij het maken van mooie plannen blijven. De ervaring leert dat de wijze waarop u deze implementeert een belangrijke bijdrage levert aan het succesvol gaan denken en werken vanuit de nieuwe koers. Wij hebben naast boardroomadvisering specifieke kennis m.b.t. reorganisatie en fusie van vormen van laboratoriumdiagnostiek (KCL, MM, PA, MD) en ontwikkeling van gezondheidscentra.

Uw partners bij Zorgadviseurs.nl zijn:

Jacques Rodenstein

Ruud Tromp

Rik Melisie