Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is het begeleiden van mensen in hun carrièrepad. Op een bepaald moment kan er een situatie ontstaan dat iemand het gevoel heeft niet meer op de goede plek te zitten. Vaak gaat dit gepaard met twijfels rondom eigen kwaliteiten en de best passende richting voor de toekomst. Het risico bestaat dat mensen te lang in dit proces blijven steken, waardoor hun productiviteit en werkplezier afneemt. Op een dergelijk moment kan loopbaanbegeleiding de situatie weer vlot trekken.

Bij loopbaanbegeleiding gaat het om (hernieuwde) bewustwording van talenten, vaardigheden,  wensen en verlangens én beperkingen. Naast (kritische) zelfreflectie,  worden adequate instrumenten ingezet, zoals bijvoorbeeld een assessment, om deze helder in beeld te krijgen. Op basis hiervan kunnen vervolgens keuzes gemaakt worden en daadwerkelijk vervolgstappen gezet.  De loopbaanbegeleider ondersteunt dit proces en geeft stimulans aan de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de betrokken persoon.

Loopbaanbegeleiding kan leiden tot nieuwe werkzaamheden binnen de eigen organisatie, maar soms ook daarbuiten. Ook kan het soms voldoende zijn om op een andere manier om te gaan met het huidige werk of hierin zodanige aanpassingen te creëren, dat er weer plezier en voldoening ontstaat. 

Het uiteindelijke doel is dat werk te doen waarin iemand plezier heeft en het best tot zijn of haar recht komt.

Uw partners bij Zorgadviseurs.nl wordt u begeleid door Jacques Rodenstein en Marieke Sanders