Interim- & programma-management

Heeft u tijdelijk bestuur of tijdelijke versterking van uw bestuursteam nodig om uw organisatie te richten en in te richten voor de nieuwe uitdagingen van de toekomst? Een toekomst waarin uw medewerkers hun professionaliteit optimaal benutten voor de klant en samenleving? Zorgadviseurs.nl biedt ruime en brede bestuurlijke kennis en ervaring gericht op prestatieverbetering van mens, team en organisatie. Speciale aandacht hebben we hierbij voor het borgen van adequate professionele relaties. Dit betreft zowel de relaties onderling, als ook de positionering van de professionals binnen de organisatie. Snel tot de kern komen binnen complexe situaties is onze kracht. Wij creëren vernieuwende oplossingen door verbindingen te leggen tussen mensen. Kansen en mogelijkheden zien. Dit betekent het klantgericht maken van de procesorganisatie. Het betekent ook het stroomlijnen van bedrijfsprocessen om rendement te verhogen. Een inspirerend toekomstbeeld ontwikkelen waarin je mensen mee neemt. Laat mensen lol in hun werk vinden. 

Zorgadviseurs.nl heeft gedegen ervaring in: 

 • Prestatieverbetering: organisaties naar hoger niveau brengen qua kwaliteit, servicegerichtheid en financieel rendement
 • Verandermanagement ter behoud van het goede met zo nodig:
 • Aanpassen van organisatiestructuur op geleide van de inhoud en markt:
  • Versterking van de positie van de professionals binnen het management
  • Reorganisatie van werkprocessen van aanbodgericht naar klantgericht en ketenvorming
  • Cultuurverandering op gebied kwaliteit- & veiligheid zorg;• Versterking van teamwork
 • Uitbreiding en versterking van externe samenwerking; fusieverkenningen.
Kernwoorden zijn Bewegen en Verbinden 

BEWEGEN

 • Toekomstgericht ondernemerschap & innovatie
 • Ruimte creëren voor (nieuwe) kansen en oplossingen
 • Bewegen naar een hoger prestatie niveau voor kwaliteit, service en rendement.
VERBINDEN

 • Klant en dienstverlening
 • Inhoud dienstverlening met strategie
 • Medewerkers en organisatie
 • Medewerkers onderling.