Tijdelijk bestuur en management

Wanneer een zittende leidinggevende of bestuurder tijdelijk over onvoldoende capaciteit beschikt om lopende processen of projecten te managen, kan Zorgadviseurs.nl ondersteuning op maat bieden in de vorm van tijdelijke aanvullende slagkracht. Complementair management laat de bestaande lijnstructuur in tact. Het primaire doel is om de zittende bestuurder/leidinggevende tijdelijk te ondersteunen bij zijn of haar taken. Zo versterken we samen de vitaliteit van de organisatie en kunt u een stevige stap voorwaarts maken.Door onze jarenlange ervaring en deskundigheid zijn wij uw partner voor:

 • Prestatieverbetering: organisaties naar hoger niveau brengen qua kwaliteit, servicegerichtheid en financieel rendement;
 • Strategie- en visieontwikkeling: strategisch beleid en positionering van de organisatie;
 • Verandermanagement ter behoud van het goede met zo nodig:
  o Aanpassen van organisatiestructuur op geleide van de inhoud en markt
  o Versterking van de positie van de professionals binnen het management
  o Reorganisatie van werkprocessen van aanbodgericht naar klantgericht en ketenvorming
 • Kwaliteit- & veiligheid zorg;
 • Uitbreiding en versterking van externe samenwerking; fusieverkenningen.
Uw partners bij Zorgadviseurs.nl zijn:

Ruud Tromp

Jacques Rodenstein

Rik Melisie

Maarten Imkamp

Rien Kooijman