Replacement & outplacement

Zorgadviseurs.nl begeleidt veel hoger opgeleiden via replacement of outplacement naar een nieuwe functie binnen of buiten de organisatie. Echte aandacht en een gerichte heroriëntatie op persoon, drijfveren, competenties en vaardigheden vormen de basis voor het vinden van passende arbeid en functie.

Replacement:

Soms vervalt iemands baan binnen een organisatie, of wordt niet verwacht dat iemand door coaching de huidige functie goed kan gaan vervullen. In die situaties kan Zorgadviseurs.nl replacement verzorgen, ofwel middels gerichte loopbaanbegeleiding zoeken naar een passende functie binnen de huidige organisatie. Wanneer replacement niet mogelijk is, gaat de opdracht in overleg met de werkgever en de betrokken persoon soms over in outplacement.

Outplacement:

Wanneer aan ons een outplacement-opdracht wordt verstrekt, voelen wij ons er niet alleen verantwoordelijk voor om de cliënt aan een nieuwe baan te helpen, maar ook om hem/haar een reëel perspectief te bieden voor zijn verdere (arbeidzame) leven. De zoektocht naar een nieuwe werkkring en functie wordt dan ook nadrukkelijk geplaatst in de context van het algehele leven van de cliënt. Dit mondt uit in een sterk persoonlijke ontmoeting, waarin ook aandacht wordt besteed aan condities en eventuele belemmeringen (de mentale, fysieke en emotionele conditie).

Onze trajecten kenmerken zich als volgt:

Wij starten met een diepgaande analyse (deels via assessment) van de persoon, diens belangstelling en capaciteiten, alsmede de condities waaronder deze het meest tot hun recht komen. Daarbij komen ook eventuele stagnaties of belemmeringen voor verdere groei naar voren. Vervolgens gaan wij aan de slag om de algehele condities voor verdere ontwikkeling en een maximale matching met passende functies te optimaliseren. Naast vaktechnische begeleiding (o.a. sollicitatietraining, netwerkvorming e.d.) verzorgen wij waar nodig ook fysieke of psychische ondersteuning. Die coaching strekt zich desgewenst uit tot de eerste maanden na benoeming in een nieuwe functie.

Binnen Zorgadviseurs.nl zijn Jacques Rodenstein en Rien Kooijman uw partners