Assessments

ASSESSMENTS: INZICHT IN TALENTEN EN MOTIVATIE VAN MEDEWERKERS

De beste resultaten in organisaties worden bereikt wanneer mensen zich betrokken voelen bij de doelen, in goede verstandhouding samenwerken met hun collega's en hun beste kwaliteiten kunnen inzetten. Ruimte voor groei hoort daarbij en het inspelen op de uitdagingen van een dynamische omgeving. Deze flexibiliteit houdt organisaties en hun medewerkers vitaal.

Een belangrijke uitdaging ligt dan ook in het ontdekken en benutten van de talenten en kwaliteiten die medewerkers in huis hebben. In het ideale geval komen deze rechtstreeks tot uiting in ieders taakuitvoering. Maar kwaliteiten worden soms ook te weinig benut, blijven verborgen of komen om allerlei redenen te weinig tot bloei. Of er wordt juist te veel een beroep gedaan op eigenschappen waarin iemand niet op zijn best is.

De cruciale rol van motivatie

Het gaat het niet alleen om wat iemand kán. Minstens zo belangrijk is ook de motivatie waarmee de medewerker in zijn werk staat, ofwel iemands persoonlijke drijfveren. De invloed hiervan op de prestaties is van minstens zo groot, soms zelfs doorslaggevend belang. Werkplezier geeft energie en versterkt flexibiliteit, doorzettingsvermogen en bevlogenheid.

Een assessment is een waardevol en praktisch instrument om die kwaliteiten én drijfveren op een objectieve manier buiten de dagelijkse werksituatie om in beeld te brengen. Het geeft zowel de werkgever als de medewerker een beter inzicht in functioneren, verlangens, vaardigheden, talenten en competenties. Het resultaat is een concreet document met conclusies, adviezen en aanbevelingen, dat een goede ingang biedt om met elkaar het gesprek aan te gaan.  

Lees meer:

Motivatie als wezenlijk onderdeel in het assessment 

Soorten assessment:

Onze werkwijze

Uw partner en associé bij Zorgadviseurs.nl zijn:

Jacques Rodenstein

Marieke Sanders