Lean en procesoptimalisatie

Lean werken betekent niet alleen ervoor zorgen dat medewerkers cursussen gevolgd hebben maar ook dat ze in een Lean denkende cultuur kunnen gaan werken. Lean is een organisatiefilosofie en vereist een besturingsmodel dat medewerkers ruimte geeft om hun eigen werkproces te ontwerpen en aan te passen wanneer de situatie daar om vraagt. Als gecertificeerd Lean Six Sigma Black Belts met veel ervaring in procesoptimalisatie kunnen we, afhankelijk waar uw organisatie in zijn ontwikkeling staat, een programma samen met u opstellen, om de investering die wordt of is gedaan om medewerkers te trainen tot zijn recht te laten komen. Lean is geen doel op zich maar een methode en manier van werken. Bij deze methode hoort een set afspraken. Elke organisatie heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis. Daarom bestaat er geen blauwdruk voor een implementatie of doorontwikkelplan. Maatwerk, bevlogenheid en inspirerend uitdagen, helpt om echt de gewenste verandering te realiseren en te borgen.

Procesoptimalisatie gaat van klein naar groot. Integraal Capaciteit Management (ICM) kan uw organisatie echt een kwalitatieve boost geven. Een patiënt die gedurende zijn gehele zorgpad alle informatie en afspraken op tijd en volledig paraat heeft ervaart een enorme kwaliteit. Voorkomen van 30% tot 40% herplanningen geeft alleen al een enorme besparing van mankracht en neemt frustratie weg bij personeel en patiënten. Op basis van gemaakte productieafspraken bepalen welke capaciteit er nodig is op polikliniek, OK, diagnostiek en beddenhuis leidt niet alleen tot een betere kwaliteit van zorg, maar ook een kostenbesparing. 

Wanneer het productieproces op basis van KPI’s kan worden bijgestuurd in een daarvoor ingerichte procesorganisatie maakt uw organisatie een grote stap om echt in control te zijn. Wanneer spoed niet meer als verstorend ervaren wordt omdat het electieve programma hierop is aangepast, dan hoeven er minder geplande afspraken worden afgezegd. Of er nu via Lean methoden verspilling wordt geëlimineerd, of met Six Sigma planfouten worden teruggebracht. Het zijn slechts methodieken. De acceptatie bepaalt of een gekozen strategie werkt of niet. R = K x A! We hebben de kennis en ervaring om op beide variabelen maximaal in te zetten.