Maarten Imkamp, partner

“Elke patiënt telt”.


Als ziekenhuisbestuurder wist Maarten samen met medisch specialisten volgens dit motto te koersen op excellente zorg voor iedere patiënt. Sinds 2011 werkt hij als zelfstandig bestuurder/adviseur in de zorg. Excellente zorg en excellent teamwork gaan voor hem hand in hand. 


In diverse ziekenhuizen gaf hij leiding aan veranderingstrajecten met goed resultaat in teamwork, kwaliteit & patiëntveiligheid. Maarten weet als medicus, psycholoog en ervaren zorgbestuurder in zijn opdrachten de inhoud, strategie en mensen te verbinden. 

Maartens portefeuille omvat:

  • Tijdelijk ondersteuning of versterking bestuur
  • Spannings-en conflict regulatie
  • Leiderschap coaching  

Tijdelijk bestuur 

Soms is tijdelijke versterking of ondersteuning van de bestuurlijke slagkracht nodig om bepaalde dossiers of bestuurlijke projecten  vlot te trekken of om tot resultaat te brengen. Als bestuur kunt u dan focus houden op de koers en strategie of ook. In zijn opdrachten legt Maarten de focus op de kwaliteit & veiligheid van de geboden zorg  en het borgen van adequate professionele relaties. Dit betreft zowel de relaties onderling, als ook de positionering van de professionals binnen de organisatie. Van hieruit werkt hij aan prestatieverbetering van de organisatie (lees meer).

Teamwork en conflictregulatie

De bij veranderingen optredende weerstanden of spanning weet Maarten op constructieve wijze te benutten om ruimte voor vooruitgang te creëren. Zijn aanpak is gestoeld op de biologische functie van spanning en conflict. Gedragsbiologisch onderzoek heeft aangetoond dat een zekere mate van spanning en conflict nodig is om tot structurering en ontwikkeling binnen een groep te komen. Op deze wijze kan een groep (of organisatie) zich beter aanpassen aan veranderende omstandigheden. Excellente teams zijn hiertoe in staat. Teams kunnen spanningen en conflicten zelf leren te hanteren (lees meer). 

 Leiderschap coaching

Als vervolg op zijn aanpak van spanning- en conflictregulatie en zijn werk als bestuurder, krijgt Maarten steeds vaker verzoeken voor coaching en sparring. Vanuit zijn praktijkervaring kent hij het klappen van de zweep en kent hij de “blubber”. Uw competenties, persoonlijke stijl en ambities kunnen gespiegeld worden aan de kansen en mogelijkheden van de organisatie (lees meer).

Contact:

tel. 06- 5199 0913