Jacques Rodenstein, partner

Motivatie:

Al vanaf mijn vroege jeugd vind ik het leuk om dingen te ontwikkelen en zaken te optimaliseren. Hoe kunnen processen, slimmer, sneller, beter. Vind ik het geweldig om bestuurlijk en managerial mee te denken over koers en strategie vanuit brede maatschappelijke en bedrijfsmatige afwegingen. Beleef ik plezier aan het optimaliseren van communicatie en samenwerking: mensen tot hun recht te laten komen binnen werk en samenwerking. Ik studeerde o.a. strategische bedrijfskunde, filosofie en vergelijkende godsdienstwetenschap en adviseer en coacht al 30 jaar met heel veel plezier individuele personen, teams en organisaties binnen de zorg.

Core business:

 • coaching van individuele medici, vakgroepen, managers en bestuurders
 • strategische analyse, begeleiding van veranderprocessen, reorganisaties en fusies
 • interim management. en bestuursadvisering.

Zorgadviseurs

 Expertisegebieden:

 • individuele coaching, loopbaanbegeleiding, en teamvorming Lees meer over individuele maatwerkcoaching
 • coaching en deskundigheidsbevordering m.b.t. clinical leadership van medisch managers
 • professionalisering van werk, samenwerking en communicatie binnen vakgroepen medisch specialisten
 • opzetten van diagnostische centra
 • mediation: het begeleiden van samenwerkingsproblematiek binnen managementteams, vakgroepen en directies
 • strategische advisering, bestuursadvisering en organisatieontwikkeling
 • fusiebegeleiding
 • implementeren van veranderingstrajecten
 • interim management
 • begeleiding samenwerking KC, MM, PA en beeldvormende technieken. Desgewenst begeleiden van het opzetten centra voor medische diagnostiek.

Persoonlijkheid:

Kan mensen verbinden, empathisch, goede procesbegeleider, stimuleert mensen te excelleren, oplossingsgericht, origineel, vindingrijk, teamplayer, analytisch, praktisch, resultaatgericht, doortastend, houdt overzicht.

Algemeen:
Door zijn brede ervaring wordt hij veelvuldig gevraagd voor het coachen van medische specialisten, teamleiders, zorg-managers, directieleden en bestuurders. Coaching en videotraining vinden plaats op Landgoed Holthagen, te Zwolle. 
Geïnteresseerd? Lees dan ook de brochure: "Coaching op Landgoed Holthagen te Zwolle."

Zijn werkterreinen lagen zowel binnen profijtelijke en niet-profijtelijke organisaties. Banken, verzekeringsconcerns, de grafische industrie en gemeentelijke overheden. De laatste 12 jaren heeft Jacques zich gespecialiseerd in begeleiding van zorgorganisaties als ziekenhuizen, gezondheidscentra, VV&T, jeugdhulpverlening en organisaties voor maatschappelijk werk en welzijn

Een uitgebreid CV is op aanvraag ter beschikking.

Contact:

tel. 0653251749